menu
Home > 最新消息
[公司訊息]  2105年5月17日-高醫牙醫北區校友會植牙實作課程
2015-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主辦單位

財團法人高醫口腔醫學文教基金會 │ 高醫牙醫北區校友會
 
協辦單位
 
全球安聯科技股份有限公司
 
課程諮詢
 
北區 02-25310608   中區 04-23230702   南區花東外島 07-6956688 #105